பின்னூட்டம்
 
நறுமண மரங்கள்

அவென்யூ மரங்கள்

மூங்கில்

நார் தேவை

விறகு மற்றும் தீவன மரங்கள்

எரிபொருள் மற்றும் எண்ணெய் மரங்கள்

தோட்டக்கலை மரங்கள்

நீண்ட சுழற்சி மரங்கள்

தீப்பெட்டி, ஒட்டுமரம் மற்றும் பென்சில் மரங்கள்

மருத்துவ மரங்கள்

மாசு கட்டுப்பாட்டு மரங்கள்

கூழ் மரங்கள்

குறுகிய சுழற்சி மரங்கள்

ஆன்மீக மரங்கள்

பெரு மரங்கள்

நகர்ப்புற மரங்கள்

காற்று தடுப்பு மரம் / வரப்பு நடவு மரம்

ரப்பர் மரங்கள்

பட்டு உற்பத்தி