பின்னூட்டம்
 


படங்கள்
விளக்கம்

பெரிய முள் மூங்கில்


அறிவியல் பெயர் :

பேம்பூசா பேம்பூஸ்

பொதுப்பண்பு :

 • பெரிய வெளிர் பச்சை நிறமுடைய மூங்கில்.
 • பெரிய அகன்ற கிளைகயை உடையது.
 • களிகள் வளைந்து நெளிந்து காணப்படும். கனுவிற்கு கனு வட்ட வடிவ சுருள் போன்ற அமைப்புடன் காணப்படும்.
 • முதிர்ந்த களிகள் அடர் பச்சை நிறமுடையது.
 • மூங்கிலின் மேற்பகுதி கருப்பு கலந்த சாம்பல் நிறமுடையது.

பரவல் :

 • இம்மூங்கில் இந்தியாவை தாயகமாக கொண்டது. இந்தியா முழுவதும் சமவெளி பகுதிகளில் வளரும் மூங்கில் இனம்.
 • இந்தியாவிலுள்ள 28 சதவிகித மூங்கில் இவ்வினத்தை சேர்ந்ததாகும்.

வாழிடம் :

வறண்ட இலையுதிர் காடுகளில் அதிகம் வளர்கிறது.

மண் :

நல்ல நீர் தேங்காத தன்மை கொண்ட அல்லது வளம் குறைந்த மண்ணிலும் வளரும் தன்மை கெண்டது.

மண் pH :

4.5 – 7.5

கடல் மட்டத்தில் வளரக்கூடிய உயரம் :

900 – 1200 மீ வரை வளரக்கூடியது.

மலையளவு :

1000 – 5000 மி.மீ

வெப்பநிலை :

13 - 39 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை வரை வளரக்கூடியது.

நிலப்பரப்பு :

நீர் தேங்காத நிலப்பகுதிகளில் வளரக்கூடியது.

மரப்பண்பு :

 • இது ஒளி விரும்பி மரமாகும். புனி மற்றும் வறட்சியை தாங்கி வளரும் தன்மையுடையது.

வளரியல்பு :

இது ஒரு இலையுதிர் மரமாகும்

தோட்டக்கலை வழிகாட்டுதல்கள்


 • இம்மூங்கில் விதைகள் மற்றும் கிழங்கு மூலம் இயற்கையாக பெருக்கமடைகிறது.       

 • விதைகள் மூலமாகவும் மற்றும் நாற்றங்கால் நாற்று வளர்ப்பு முறை மூலமும் வளர்க்கப்பட்டு நடப்படுகிறது.

 • பூக்களானது நவம்பர் - மார்ச் மாத கால இடைவெளியில் பூக்கத்தொடங்குகிறது.
 • விதையானது ஏப்ரல் - மே மாத கால இடைவெளியில் சேகரிக்கப்படுகிறது.
 • பிரித்தெடுக்கப்பட்ட விதைகள் பாலித்தீன் பைகளில் சேகரிக்கப்படுகிறது.
 • ஒரு கிலோ விதையில் சராசரியாக 25000 - 35000 விதைகள் இருக்கும்.
 • விதை முளைப்புத்திறன் 70 - 75 சதவிகிதம் ஆகும்.
 • விதைகளின் முளைப்புத்திறன் நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டே இருக்கும்.

 • விதை நேர்த்தி தேவையில்லை.

 • விதைகள் தாய்பாத்தியில் நேரடியாக விதைக்கப்படுகிறது. செம்மண் தாய்பாத்தி நாற்று உற்பத்திக்கு சிறந்ததாகும். தாய்பாத்தியின் அளவு 10 x 1 மீ என்றளவு இருக்க வேண்டும்.
 • 1.5 கிலோ விதைகள் ஒரு தாய்பாத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. விதைக்கப்பட்டவுடன் வைக்கோல் கொண்டு தாய்பாத்தியை மூட வேண்டும்.
 • பூவாளி கொண்டு தினமும் நீர் இறைக்க வேண்டும்.
 • விதைக்கப்பட்ட விதைகள் 10 – 20 நாட்களில் முளைக்க துவங்குகிறது.
 • 3 மாதங்களாகிய நாற்றானது வளர் இடு பொருட்கள் அடங்கிய பாலித்தீன் பைக்கு மாற்றப்படுகிறது.
 • ஒரு வருடமான நாற்றுகள் அல்லது 60 செ.மீ உயரம் வளர்ந்த நாற்றுகள் நடவிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பெருந்தோட்ட தொழில் நுட்பம் :

நடவு பருவம் :

 • மழை பருவம் துவங்கும் முன் நடவு பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். நீர் பாய்ச்சமுடியும் என்ற நிலையில் வெயில் குறைந்த தருவாயில் நடவு பணிகள் மேற்கொள்ளலாம்.

நடவிற்கு முன்னதாக மேற்கொள்ளவேண்டிய நடவடிக்கைகள் :

 • நடவுபணி மேற்கொள்ளப்படவுள்ள நிலத்தை சுற்றி முன்னதாகவே வேலியமைக்க வேண்டும். மூன்று மாதத்திற்கு முன்னதாகவே வேலியமைக்க வேண்டும்.
 • நடவிற்கு 15 நாட்கள் முன்னதாகவே களைகளை நீக்க வேண்டும்.

குழியளவு மற்றும் நேர்த்தி செய்தல் :

 • 45 x 45 x 45  செ.மீ அளவுள்ள குழிகள் மூங்கில் நடவிற்கு ஏற்றதாகும்.
 • குழிகளை வெயிலில் உலர்த்துவதற்காக முன்னதாகவே அமைக்கப்பட வேண்டும்.

நடவு தொழில்நுட்பம் :

 • ஓரு வருடமான நாற்று நடவிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • பருவ மழைக்கு முன்னதாகவே குழிகளை அமைத்து கொள்ள வேண்டும். குழிகள் போதுமான அளவு ஈரப்பதம் நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும்.
 • நடப்பட்டபின் குழிகளை மேற்மண்ணை கொண்டு மூடவேண்டும்.

இடைவெளி :

 • 5 x 5 மீ இடைவெளி மூங்கில் நடவிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 • மூங்கிலுக்கு ஈரப்பதம் அவசியம் என்பதால் நாற்றங்காலிலும், நடப்பட்ட பின்பும் நீர் மேலாண்மை மிக முக்கியமாகும்.
 • கால்நடை மேய்ச்சலிலிருந்து பாதுகாப்பது மிக முக்கிய பராமரிப்பு பணிகளில் ஒன்றாகும்.
 • தீ பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாப்பது மிக முக்கிய பணிகளில் ஒன்றாகும்

 • 5 வருடங்கள் முதல் அறுவடை செய்யப்படுகிறது.

சந்தை மதிப்பு :

 • ஒரு டன் மூங்கில் தோராயமாக 4000 – 4500 ரூபாய் என்ற விலையில் விற்கப்படுகிறது.

* சந்தையை பொறுத்து விலை மாறுபடுகிறது

முக்கிய பயன்கள் :

தண்டு:

 • தண்டுகள் கூடை செய்யவும், ஏணிகள் மற்றும் தயிர் கடையும் குச்சிகள் செய்யவும் பயன்படுகின்றன.
 • இளம் குறுத்து உணவாக பயன்படுகிறது.

விதைகள்:

 • மூங்கில் அரிசி சமையலுக்கு பயன்படுகிறது.

மருத்துவம்:

 • இலை மற்றும் கணுவிடை பகுதிகள் பழங்காலத்திலிருந்தே மருந்தாக பயன்படுகிறது.

வேளாண்காடுகள்:

 • இம்மூங்கில் பள்ளதாக்குகளில் நடுவதற்கு பயன்படுகிறது.