பின்னூட்டம்
 


படங்கள்
விளக்கம்

வெள்ளை கொங்கு மரம்.


அறிவியல் பெயர் :

ஹோப்பியா பார்விபுளோரா

பொதுப்பண்பு :

 • பெரிய அளவுடைய பசுமை மாறா மரமாகும்.
 • மரப்பட்டையானது சாம்பல் நிறமுடையது.
 • கிளைகள் சிவப்பு கலந்த சாம்பல் நிறமுடையது.
 • இருபால் மலர்களை கொண்டது. பூக்கள் சிறியது மற்றும் வெண்மையானது.
 • காய்கள் வட்ட வடிவமானது மற்றும் இறகு போன்ற காணப்படும்.

பரவல் :

 • இம்மரம் தமிழகத்தின் வெப்பமண்டல மழைக்காடுகளில் அதிகம் வளர்கிறது.
  மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் அதிகம் வளர்கிறது.

வாழிடம் :

பசுமை மாறா காடுகள் மற்றும் ஈர இலையுதிர் காடுகளில் அதிகம் வளர்கிறது.

மண் :

வண்டல் கலந்த செம்மண் மற்றும் செம்பொறை மண்ணிலும் வளரும் தன்மை கெண்டது.

மண் pH :

4.5 – 6.9

கடல் மட்டத்தில் வளரக்கூடிய உயரம் :

1100 மீ வரை வளரக்கூடியது.

மலையளவு :

2000 – 5000 மி.மீ

வெப்பநிலை :

37 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை வரை வளரக்கூடியது.

நிலப்பரப்பு :

சமவெளி மற்றும் மிதமான சரிவுள்ள நிலப்பகுதிகளில் வளரக்கூடியது.

மரப்பண்பு :

 • இது ஒரு ஒளி விரும்பி மரமாகும்.
 • பனியை தாங்கி வளரும் தன்மையுடையது.
 • நீர் தேங்கியிருக்கும் மண்ணில் வளரும் தன்மையற்றது.
 • வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடியது.

வளரியல்பு :

பசுமை மாறா மரமாகும்.

தோட்டக்கலை வழிகாட்டுதல்கள்


 • சாதகமான சூழ்நிலையில் விதைகள் மூலமாக இனப்பெருக்கமடையக்கூடியது.

 • நேரடி விகைள் விதைப்பு மூலமாகவும் மற்றும் நாற்றங்கால் நாற்று வளர்ப்பு முறை மூலமாகவும் வளர்க்கப்பட்டு நடப்படுகிறது.

 • பழுத்த காயானது ஜனவரி – பிப்ரவரி மாத கால இடைவெளியில் சேகரிக்கப்படுகிறது.
 • காயிலிருந்து விதைகள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு காய வைக்கப்படுகிறது.
 • நன்கு காய வைக்கப்பட்ட விதைகள் பாலித்தீன் பைகளில் 20 நாட்கள் வரை சேமிக்கலாம்.
 • புதிதாக சேகரிக்கப்பட்ட விதைகள் 6 வாரங்கள் வரை முளைப்புத்திறனை தக்க வைத்துக்கொள்ளும் தன்மையுடையது.
 • ஒரு கிலோ விதையில் 2500 விதைகளிருக்கும்.
 • விதை முளைப்புத்திறன் 68 – 78 சதிவிகிதமாகும்.
 • நாற்று உற்பத்தி திறன் 54 – 60 சதவிகிதமாகும்.

 • தேவையில்லை.

 • விதைகள் சேகரிக்கப்பட்டவுடன் தாய்பாத்தியில் நேரடியாக விதைக்கப்படுகிறது.
 • விதைகள் செம்மண் மற்றும் எரு கலந்த கலவையுடன் கலந்து விதைக்கப்படுகிறது.
 • தாய்பாத்தி தினமும் பூவாளி கொண்டு நீர் இறைக்கப்படுகிறது.
 • 2 இலைகள் துளிர்விட்டபின் நாற்றுகள் வளர் ஊடகம் நிறப்பப்பட்ட பாலித்தீன் பைகக்கு மாற்றப்படுகிறது.
 • விதைகளை நேரடியாக பாலித்தீன் பையிலும் விதைக்கலாம்.

பெருந்தோட்ட தொழில் நுட்பம் :

நேரடி விதைப்பு :

 • விதைகள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட இடைவெளியில் விதைக்கப்படுகிறது. பொதுவாக இடைவெளியானது 4 x 4 மீ முதல் 8 x 8 மீ என இருக்க வேண்டும்.
 • கிளைகளை அவ்வப்போது வெட்டி சூரிய ஒளி மற்ற நாற்றுகளுக்கும் கிடைக்கிறதா என்பதை உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டும்.

நாற்றுகள் நடவு முறை :

 • குழியின் அளவு 45 செ.மீ3 அல்லது 30 செ.மீ3 என இருக்க வேண்டும்.
 • 6 – 12 மாதமான நாற்றுகள் நடவிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • குழிகள் வெயிலில் உலர்த்துவதற்காக நடவிற்கு முன்பே எடுக்கப்படுகிறது.
 • இடைவெளியானது 3 x 3 மீ மற்றும் 5 xx 5 மீ என இருக்க வேண்டும்.
 • ஜுன் மாதம் நாற்றுகள் பாலித்தீன் பைகளுக்கு மாற்றப்படுகிறது.

 • அவ்வப்போது களையெடுத்தல் மற்றும் மண்ணை உழுதல் அவசியமாகும்.
 • மரங்கள் 9 – 12 மீ உயரமடைந்தபின் மரங்களுக்கிடையேயான
 • இடைவெளியை உறுதி செய்ய ஒரு சில மரங்களை நீக்க வேண்டும்.

 • 25 - 40 வருடங்களில் அறுவடை செய்யப்படுகிறது.

முக்கிய பயன்கள் :

 • இதன் மரம் பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இம்மரம் கட்டிட கட்டுமானத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • இம்மரம் படகு தயாரிக்கவும், வேளாண் உபகரணங்கள் செய்ய மற்றும் உள் கட்டுமான பணிகளுக்கு பயன்படுகிறது.

 • தண்டுகள் குறைந்த கால கட்டுமான பணிகளில் (வீடு, பாலம்) பயன்படுகின்றன.
 • இதன் தண்டிலிருந்து பெறப்படும் கூழ் காகித தயாரிப்பில் பயன்படுகின்றன.
 • மேலும் கூடைகள், பாய்கள் பிற வீட்டு உபயோக பொருட்கள் செய்ய தண்டு பயன்படுகிறது.
 • இலைகள் தீவனமாகவும், இளந்தண்டுகள் காய்கறியாகவும், ஊறுகாய் போடவும் பயன்படுகின்றன.

-->