பின்னூட்டம்
 


படங்கள்
விளக்கம்

பதிமுகம்


அறிவியல் பெயர் :

சிசால்பினியா சப்பன்

பொதுப்பண்பு :

 • 10 மீ உயரம் வரை வளரக்கூடிய பெரிய இலையுதிர் மரமாகும்.
 • மரமானது பழுப்பு கலந்த சாம்பல் நிறமுடையது.
 • இலையானது அடர் பச்சை நிறமுடையது.

பரவல் :

 • இம்மரம் தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் பயிரிடப்படுகிறது.

வாழிடம் :

வெப்ப மண்டல மற்றும் மித வெப்ப மண்டல பகுதிகள் அதிகம் வளரும்.

மண் :

இம்மரம் களிமண்ணிலும் மற்றும் சுண்ணாம்பு நிறைந்த பகுதிகளிலும் நன்கு

கடல் மட்டத்தில் வளரக்கூடிய உயரம் :

1000மீ உயரம் வரை வளரக்கூடியது.

மலையளவு :

700 – 4300 மி.மீ

வெப்பநிலை :

24 -28 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை வரை வளரக்கூடியது.

நிலப்பரப்பு :

மலைப்பகுதிகளில் வளரும் மரமாகும்.

மரப்பண்பு :

 • இது ஒரு ஒளி விரும்பி மரமாகும். நீர் தேங்கியிருக்கும் பகுதிகளில் வளரும் தன்மையற்றது.
 • வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடியது.

வளரியல்பு :

இலையுதிர் மரமாகும்.

தோட்டக்கலை வழிகாட்டுதல்கள்


 • விதைகள் மூலம் இனபொருக்கம் அடைகிறது.

 

 • நாற்றங்கால் நாற்று வளர்ப்பு முறை மூலம் வளர்க்கப்பட்டு நடப்படுகிறது.

 • விதையானது à®à®ªà¯à®°à®²à¯ - à®®à¯‡ à®®à®¾à®¤ à®•à®¾à®² à®‡à®Ÿà¯ˆà®µà¯†à®³à®¿à®¯à®¿à®²à¯ à®šà¯‡à®•à®°à®¿à®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • சூரிய à®’ளியில் à®®à¯à®¤à®¿à®°à¯à®¨à¯à®¤ à®¨à¯†à®±à¯à®±à®¾à®©à®¤à¯ à®‰à®²à®°à¯à®¤à¯à®¤à®ªà¯à®ªà®Ÿà®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • உலர்த்தப்பட்ட à®¨à¯†à®±à¯à®±à®¿à®²à®¿à®°à¯à®¨à¯à®¤à¯ à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à®³à¯ à®ªà®¿à®°à®¿à®¤à¯à®¤à¯†à®Ÿà¯à®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • விதைகளை 2 – 3 à®®à®¾à®¤à®™à¯à®•à®³à¯ à®µà®°à¯ˆ à®šà¯‡à®•à®°à®¿à®¤à¯à®¤à¯ à®µà¯ˆà®•à¯à®•à®²à®¾à®®à¯.
 • விதை à®®à¯à®³à¯ˆà®ªà¯à®ªà¯à®¤à¯à®¤à®¿à®±à®©à¯ 90 à®šà®¤à®µà®¿à®•à®¿à®¤à®®à¯ à®†à®•à¯à®®à¯.

 • குளிர் நீரில் 24 மணி நேரம் ஊர வைக்கப்படுகிறது.
 • கொதிக்க வைக்கப்பட்டு இறக்கப்பட்ட நீரில் 5 நொடிகள் ஊர வைக்கப்படுகிறது.

 • மழை காலங்களில் விதைகள் தாய்பாத்தியில் விதைக்கப்படுகிறது.
 • புதிதாக சேகரிக்கப்பட்ட விதையானது 90 – 100 சதவிகித முளைப்புத்திறன் கொண்டது.
 • விதைகள் வளர்வதற்கு நிழுல் மிக அவசியமாகும்.
 • ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்கு களைகலெடுத்தல் மற்றும் நீர் பாய்ச்சுவது அவசியமாகும்.

 

உடல இனப்பெருக்கம்

 

 • இளம் குச்சிகள் இவ்வகை இனப்பெருக்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • இன்டோல் பியூட்டரிக் அமிலத்தை குச்சிகளின் அடிப்பகுதியில் படுமாறு செய்து பாலித்தீன் பையில் நட வேண்டும்.

 

பெருந்தோட்ட தொழில் நுட்பம் :

 • நாற்றானது மழை பருவ காலத்தில் நடப்படுகிறது.
 • குழியின் அளவு 30 செ.மீ3 என இருக்க வேண்டும்.
 • காற்று தடுப்பனுக்கு இடைவெளியானது 1 x 2 மீ மற்றும் மற்ற தோட்ட உற்பத்திக்கு 2 x 2 மீ இடைவெளி இருப்பது அவசியம்.
 • நிழலுக்காக வளர்க்கப்படும் மரங்களுக்கிடையேயான இடைவெளி 5 – 10 மீ இருக்க வேண்டும்.

 • பக்க கிளைகள் அகற்றுதல் அவசியமாகும்.

 

 • 6 - 12 வருடங்கள்

சந்தை மதிப்பு :

 • ஒரு கிலோ மரம் 70 ரூபாய் என்ற விலையில் விற்கப்படுகிறது.
 • ஒரு ஏக்கருக்கு அல்லது 1000 மரத்திற்கு 17,50,000 ரூபாய் என்றளவு மகசூலை தரவல்லது.

* சந்தையை பொறுத்து விலை மாறுபடுகிறது

முக்கிய பயன்கள் :

 • இதன் சிவப்பு நிறம் கொண்ட மென்கட்டை பொருளாதார முக்கியதுவம் வாய்ந்தது. இ;லதிலிருந்து எடுக்கப்படும் சாயம் பஞ்சு மற்றும் பட்டை நிறமூட்ட பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • பட்டையும் சாய தயாரிப்பிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. பட்டையானது 40 சதவிகித டானினை தரவல்லது.
 • வேரானது மஞ்சள் நிற சாயத்தை தரவல்லது.

 • கனிகளில் டேனின் உள்ளது.
 • இது கருமை சாயம் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.
 • இரும்புடன் சேர்த்தும் தயாரிக்கலாம்.
 • சிறந்த எரிபொருளாக உள்ளது.
 • இதனை வேலியாகவும் படிகப்பொருட்களாகவும் நடலாம்.

-->