பின்னூட்டம்
 


படங்கள்
விளக்கம்

சிசு மரம்


அறிவியல் பெயர் :

டால்பெர்ஜியா சிசு

பொதுப்பண்பு :

 • 30 மீ உயரம் வரை வளரக்கூடிய பெரிய இலையுதிர் மரமாகும்.
 • மரமானது சாம்பல் நிறமுடையது.
 • பூக்கள் மஞ்சள் கலந்த வெண்மையானது.
 • நெற்றானது 1 – 4 விதைகளை கொண்டது. வுpதைகள் பழுப்பு கலந்த சிவப்பு நிறமுடையது.

பரவல் :

 • இமயமலைகாடுகளை தனது தாயகமாக கொண்டது.
 • நீர் பாசணம் செய்து வளர்க்கப்படும் பண்ணை காடுகளில் இம்மரம் அறிமுகபடுத்தப்பட்டதாகும்.

வாழிடம் :

திறந்தவெளி இலையுதிர் காடுகளில் அதிகம் வளர்கிறது.

மண் :

மணல் பகுதிகள் மற்றும் வய்டல் மண் நிறைந்த ஆற்றுப்படுக்கைகளிலும் நன்கு வளரும்.

கடல் மட்டத்தில் வளரக்கூடிய உயரம் :

1500மீ உயரம் வரை வளரக்கூடியது.

மலையளவு :

500 – 4500 மி.மீ

வெப்பநிலை :

4 - 45 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை வரை வளரக்கூடியது.

நிலப்பரப்பு :

சமவெளி மற்றும் சரிவான நிலப்பகுதிகளில் வளரக்கூடியது.

மரப்பண்பு :

 • அதிக ஒளி விரும்பி மரமாகும்.
 • பனியை தாங்கி வளரக்கூடியது மற்றும தீ பாதிப்பையும் தாங்கி வளரக்கூடியது.

வளரியல்பு :

இலையுதிர் மரம்

தோட்டக்கலை வழிகாட்டுதல்கள்


 • வேர் கிழங்குகள் மற்றும் விதைகள் மூலம் இனப்பெருக்கமடைகிறது.

 

 • நாற்றங்கால் நாற்று வளர்ப்பு முறை மூலம் வளர்க்கப்பட்டு நடப்படுகிறது.

 

 • 3 – 5 வயதான மரங்கள் தரமான விதையை தரவல்லது.
 • நேற்றானது மார்ச் - மே மாத கால இடைவெளியில் சேகரிக்கப்படுகிறது.
 • சூரிய ஒளியில் விதைகள் 3 – 4 நாட்கள் உலர்த்தப்படப்படுகிறது.
 • ஒரு கிலோவில் 16000 – 18000 நெற்றுகள் இருக்கும்அல்லது 50000 – 53000 நெற்றுகளிருக்கும்.
 • விதை முளைப்புத்திறன் 90 - 100 சதவிகிதம் ஆகும்.
 • விதைக்கப்பட்டதிலிருந்து 8 – 10 நாட்களில் விதைகள் முளைக்க துவங்குகிறது. 20 தினங்களுக்குள் முற்றிலும் முளைத்துவிடுகிறது.

 

 • தேவையில்வைஎனினும் விதைகளை விதைப்பதற்கு முன் நீhரில் 12 – 24 மணி நேரம் ஊர வைப்பதனால் விரைவாக முளைத்துவிடுகிறது.

 

 • விதைகள் தாய்பாத்தியில் நேரடியாக விதைக்கப்படுகிறதுதாய்பாத்தி விதைப்பு பிப்ரவரி – மார்ச் மாத இடைவெளியில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
 • வாரத்திற்கு இருமுறை பூவாளி கொண்டு தண்ணீர் தெளிக்க வேண்டும்.
 • இரண்டு இலைகள் துளிர்ந்த பிறகு நாற்றானது வளர் ஊடகம் அடங்கிய பாலித்தீன் பைக்கு மாற்றப்படுகிறது.
 • மாதங்களான நாற்றுகள் நடவிற்கு பயன்படுகிறது

பெருந்தோட்ட தொழில் நுட்பம் :

 • நாற்றானது மழை பருவ காலத்தில் நடப்படுகிறது.
 • குழியின் அளவு 45 செ.மீ3 என இருக்க வேண்டும்.
 • இடைவெளியானது 1.8 x 1.8 மீ அல்லது 4 x 4 மீ என இருக்க வேண்டும்.

 • 6 வருடமான பண்ணை காடுகளில் இடைவெளியை அதிகரிக்க மரங்களை நீக்க வேண்டும்.
 • 10 வருடமான பண்ணைகளுக்கு அடுத்தடுத்த மரங்களை வெட்டுவது கட்டாயமாகும். மரங்களுக்கிடையேயான இடைவெளி அதிகரிப்பதால் நல்ல மகசூல் கிடைக்கும்.

 • 20 - 30 வருடங்கள்

சந்தை மதிப்பு :

 • ஒரு டன் மரம் தோராயமாக 6000 – 7000 ரூபாய் என்ற விலையில் விற்கப்படுகிறது.

* சந்தையை பொறுத்து விலை மாறுபடுகிறது

 

முக்கிய பயன்கள் :

 • இதன் மரம் கட்டிட கட்டுமான பொருட்கள் தயாரிக்கவும், வீட்டு உபயோக பொருட்கள் தயாரிக்கவும், விலையுயர்ந்த மரச்சாமான்கள் தயாரிக்கவும், கைபிடிகள் தயாரிக்கவும், கதவு, ஜன்னல் தயாரிக்வும் மற்றும் சிற்பங்கள் தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது.
 • இம்மரம் மா, காப்பி மற்றும் டீ தோட்டங்களில் நிழலுக்காக வளர்க்கப்படுகிறது.
 • விறகிற்காக இம்மரம் அதிகப்படியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • காகிதம் தயாரிக்கவும் மற்றும் நார்கள் தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது.

மரக்கட்டை:

 • இந்த à®®à®°à®•à¯à®•à®Ÿà¯à®Ÿà¯ˆ à®…திக à®‰à®´à¯ˆà®•à¯à®•à¯à®®à¯ à®¤à®¿à®±à®©à¯ˆà®¯à¯à®®à¯à®ªà®Ÿà¯à®Ÿà®±à¯ˆà®•à®³à®¿à®²à¯à®®à¯ à®ªà®¯à®©à¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • அதிக à®¤à®°à®®à®¾à®© à®•à®°à¯à®µà®¿à®ªà¯à®ªà¯Šà®°à¯à®Ÿà¯à®•à®³à¯ à®šà¯†à®¯à¯à®¯à®µà¯à®®à¯à®•à®ªà¯à®ªà®²à¯ à®•à®Ÿà¯à®Ÿà¯à®¤à®²à¯à®‡à®´à¯à®ªà¯à®ªà®±à¯ˆà®ªà¯ à®ªà¯†à®Ÿà¯à®Ÿà®¿à®•à®³à¯à®µà®¿à®³à¯ˆà®¯à®¾à®Ÿà¯à®Ÿà¯ à®ªà¯Šà®°à¯à®Ÿà¯à®•à®³à¯ à®¤à®¯à®¾à®°à®¿à®•à¯à®•à®µà¯à®®à¯à®®à®°à®¤à¯à®¤à®¿à®©à¯ à®šà¯†à®¤à¯à®•à¯à®•à¯ à®µà¯‡à®²à¯ˆà®•à¯à®•à¯à®®à¯ à®ªà®¯à®©à¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.

மருத்துவ à®ªà¯Šà®°à¯à®Ÿà¯à®•à®³à¯:

 • விதையிலிருந்து à®ªà¯†à®±à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®®à¯ à®Žà®£à¯à®£à¯†à®¯à¯ à®¤à¯‹à®²à¯ à®¨à¯‹à®¯à¯ˆ à®•à¯à®£à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®¤à¯à®¤à¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • மரக்கட்டையிலிருந்து à®ªà¯†à®±à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®®à¯ à®¤à¯‚ள் à®ªà®Ÿà®°à¯ à®¤à®¾à®®à®°à¯ˆ à®¨à¯‹à®¯à¯ˆ à®•à¯à®£à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®¤à¯à®¤à¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.

நார்:

 •  à®®à®°à®•à¯à®•à®Ÿà¯à®Ÿà¯ˆà®¯à®¿à®²à®¿à®°à¯à®¨à¯à®¤à¯ à®ªà¯†à®±à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®®à¯ à®šà®²à¯à®ªà¯‡à®Ÿà¯ à®•à¯‚ழ் à®Žà®´à¯à®¤à¯à®®à¯ à®®à®±à¯à®±à¯à®®à¯ à®…ச்சு à®•à®¾à®•à®¿à®¤à®®à¯ à®¤à®¯à®¾à®°à®¿à®•à¯à®• à®ªà®¯à®©à¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.

 

-->