பின்னூட்டம்
 


படங்கள்
விளக்கம்

சென்னா


அறிவியல் பெயர் :

கேசியா சையாமியா

பொதுப்பண்பு :

 • சராசரி அளவுடைய பசுமை மாறா மரமாகும்.
 • அகன்ற கிளைகளை கொண்ட மென்மையான சாம்பல் நிறமுடைய பட்டைய கொண்ட மரமாகும்.
 • இலைகள் அடுத்தடுத்து அமைந்திருக்கும். இலைகள் அடர் பச்சை நிறமுடையது.
 • அதிக எண்ணிக்கையிலான மலர்களை கொண்டது.
 • நெற்றுகள் காய்ந்தபின் தட்டையானது மற்றும் சாம்பல் நிறமுடையது.
 • விதைகள் பீன்ஸ் போன்றது, பளபளப்பான அடர் சாம்பல் நிறமுடையது.

பரவல் :

 • இம்மரம் தீபகற்ப இந்திய பகுதிகளில் பரவிக் காணப்படுகிறது. தமிழகத்தில் இம்மரம் தென்னிந்திய பகுதிகளில் அதிகம் வளர்கிறது.

வாழிடம் :

குறைந்தளவு கடல்மட்ட உயரம் கொண்ட காடுகளில் அதிகம் வளர்கின்றது.

மண் :

பரவலாக அனைத்து மண்ணிலும் வளரும் தன்மை கெண்டது.

மண் pH :

5.5 - 7.5

கடல் மட்டத்தில் வளரக்கூடிய உயரம் :

1200 மீ வரை வளரக்கூடியது.

மலையளவு :

400 – 2800 மி.மீ

வெப்பநிலை :

38 – 48 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை வரை வளரக்கூடியது.

நிலப்பரப்பு :

சமவெளி மற்றும் மலைப்பாங்கான நிலப்பகுதிகளில் வளரக்கூடியது.

மரப்பண்பு :

 • இது ஒரு ஒளி விரும்பி மரமாகும்.
 • வறட்சி தாங்கி வளரக்கூடியது.
 • தீயை தாங்கி வளரும் தன்மையற்றது.
 • நீர் பற்றாக்குறையான பகுதிகளில் தாங்கி வளரும் தன்மையற்றது.

வளரியல்பு :

பசுமை மாறா மரமாகும்.

தோட்டக்கலை வழிகாட்டுதல்கள்


 • சாதகமான சூழ்நிலையில் விதைகள் மற்றும் மறுதாம்பு மூலமாக இனப்பெருக்கமடையக்கூடியது.

 • நேரடி விகைள் விதைப்பு மூலமாகவும் மற்றும் நாற்றங்கால் நாற்று வளர்ப்பு முறை மூலமாகவும் வளர்க்கப்பட்டு நடப்படுகிறது.

 • பழுத்த நெற்றானது மார்ச் - ஏப்ரல் மாத கால இடைவெளியில் சேகரிக்கப்படுகிறது.
 • நெற்றானது வெயிலில் உலர்த்தப்படுகிறது.
 • விதைகள் நெற்றிலிருந்து தனியே பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.
 • விதைகள் 3 வருடம் வரை முளைப்புத்திறனை தக்க வைத்துகொள்ளும் தன்மையுடையது.
 • ஒரு கிலோ விதையில் 3700 விதைகளை கொண்டது.
 • விதை முளைப்புத்திறன் 75 – 80 சதிவிகிதமாகும்.

 • கொதிக்கவைக்கப்பட்டு இறக்கப்பட்ட நீரில் 10 நிமிடம் ஊர வைத்து நேர்த்தி செய்யப்படுகிறது.
 • குளிர் நீரில் 24 மணிநேரம் ஊர வைக்கப்பட்டு நேர்த்தி செய்யலாம்.

 • விதைகள் தாய்பாத்தியில் நேரடியாக விதைக்கப்படுகிறது. விதைகள் விதைப்பு ஏப்ரல் - மே மாத இடைவெளியில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
 • விதைக்கப்பட்டதிலிருந்து 3 – 4 நாட்களில் விதைகள் முளைக்க துவங்குகிறது.
 • தாய்பாத்தியை களைகளின்றி வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
 • நாற்றுகள் இரண்டு இலைகள் துளிர்ந்த பிறகு வளர் ஊடகம் நிரப்பப்பட்ட பாலித்தீன் பைக்கு மாற்றப்படுகிறது.
 • விதைகளை நேரடியாக வளர் இடுபொருட்கள் நிறப்பப்பட்ட பாலித்தீன் பையிலும் விதைக்கலாம்.
 • நாற்றுகளுக்கு 2 வாரங்களுக்கு ஒரு முறை பூவாளி கொண்டு நீர் இறைக்க வேண்டும்.

பெருந்தோட்ட தொழில் நுட்பம் :

 • 6 மாதமான நாற்றுகள் நடவிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • குழியின் அளவு 30 செ.மீ3 என இருக்க வேண்டும்.
 • அலங்கார மரமென்பதால் மரங்களுக்கிடையயேயான இடைவெளியானது 3 x 3 மீ மற்றும் 5 x 5 மீ என இருக்க வேண்டும்.
 • உப்பு தன்மையுள்ள நிலங்கள் மற்றும் களிமண்ணில் 60 x 60 x 80 செ.மீ அல்லது 60 x 60 x 120 செ.மீ அளவுள்ள குழி பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • விறகிற்காக வளர்க்கப்படும் பண்ணைக்கு மரங்களுக்கிடையயேயான இடைவெளியானது 2 x 2 மீ என இருக்க வேண்டும்.

 • களையெடுத்தல் மற்றும் உழுதல் அவசியமாகும்.
  கால்நடைகள் நாற்றுகளை சேதப்படுத்தாத வண்ணம் வேலி அமைத்தல் வேண்டும்.

 • 7 - 10 வருடங்களில் அறுவடை செய்யப்படுகிறது.

ஊடுபயிர் சாகுபடி :

 • கோகோ, காபி, தேயிலைக்கு நிழல் தரவும், காற்றுத் தடுப்பானாகவும், வேலியாகவும் மண் அரிமானத்தை தடுக்கவும் நடப்படுகிறது.
 • தோட்டப் பாதைகளிலும் இம்மரங்கள் நடப்படுகின்றன.

முக்கிய பயன்கள் :

 • இம்மரம் நிழலுக்காக சாலையோரங்கள், கொக்கோ மற்றும் காப்பி தோட்டங்களில் நடப்படுகிறது.
 • காற்றுதடுப்பான் மற்றும் வரப்போரங்களில் பாதுகாப்பிற்காக இம்மரம் நட பயன்படுகிறது.
 • மண் அரிமானத்தை தடுக்க இம்மரம் விளைநிலங்களின் வரப்போரங்களில் நடப்படுகிறது.
 • இதன் இலைகள் பசுந்தாழ் உரமாக வளர்க்கப்படுகிறது. இம்மரம் வருடத்திற்கு 500 கிலோ இலைகளை தரவல்லது.
 • ஊடுபயிர் வளர்ப்பிற்கு இம்மரம் ஏற்றதாகும்.
 • வறண்ட பகுதிகளிலும் இம்மரம் வளரக்கூடியது. எனவே வறண்ட பகுதிகளில் நடுவதற்கு இம்மரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • இம்மரம் சாலையோரங்கள் மற்றும் பூங்காக்களில் பயிரிட பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 • மரத்தின் அனைத்து பாகங்களிலிருந்தும் தோல் பதனீட்டுப் பொருள் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. 
 • இது ஆயுதங்களின் கைப்பிடி, அலங்காரப் பொருட்கள், கழிவுகள், இணைப்பான்கள் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.

-->