பின்னூட்டம்
 


படங்கள்
விளக்கம்

கொடுக்காபுளி


அறிவியல் பெயர் :

பித்திசெலோபியம் டுல்ஸ்

பொதுப்பண்பு :

  • சராசரி அளவுடைய பசுமை மாறா மரமாகும்.
  • மரப்பட்டை சாம்பல் நிறமுடையது.
  • பூக்கள் சிறியது மற்றும் வெள்யை நிறமுடையது.
  • நெற்றானது தட்டையாக காணப்படும் மற்றும் ஒரு நெற்றுக்கு ஒரு விதைகள் என காணப்படும் மற்றும் சிவப்பு நிறமாக காணப்படும்.

பரவல் :

  • <!-- [if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE <m:br

தோட்டக்கலை வழிகாட்டுதல்கள்