பின்னூட்டம்
 


படங்கள்
விளக்கம்

வாத நாராயண மரம்.


அறிவியல் பெயர் :

டெலானிக்ஸ் எலேட்டே

பொதுப்பண்பு :

 • அகன்ற கிளைகளை கொண்ட இலையுதிர் மரம்.
 • கிளைகள் கீழ் நோக்கி தொங்கியவண்ணமிருக்கும்.

பரவல் :

 • இம்மரம் இந்தியாவிற்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மரமாகும்.
 • இம்மரம் அலங்கார மரமாகவும், தோட்டங்களில் நிழல் தரும் மரமாகவும் வளர்க்கப்படுகிறது.

வாழிடம் :

இலையுதிர் காடுகளில் அதிகம் வளர்கிறது.

மண் :

நல்ல நீர் தேங்காத தன்மை கொண்ட மண்ணில் வளரும் தன்மை கெண்டது.

மண் pH :

4.5 – 7

கடல் மட்டத்தில் வளரக்கூடிய உயரம் :

400 - 1400 மீ வரை வளரக்கூடியது.

மலையளவு :

580 – 900 மி.மீ

வெப்பநிலை :

13 - 27 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை வரை வளரக்கூடியது.

நிலப்பரப்பு :

மலைப்பாங்கான நிலப்பகுதிகளில் வளரக்கூடியது.

மரப்பண்பு :

 • இது ஒரு ஒளி விரும்பி மரமாகும்.
 • நீர் தேங்கியிருக்கும் மண்ணில் தாங்கி வளரும் தன்மையற்றது.
 • பனி மற்றும் தீயை தாங்கி வளரும் தன்மையற்றது.

வளரியல்பு :

இலையுதிர் மரம்.

தோட்டக்கலை வழிகாட்டுதல்கள்


 • சாதகமான சூழ்நிலையில் விதைகள் மூலமாக இனப்பெருக்கமடையக்கூடியது.

 • நேரடி விகைள் விதைப்பு மூலமாகவும் மற்றும் நாற்றங்கால் நாற்று வளர்ப்பு முறை மூலமாகவும் வளர்க்கப்பட்டு நடப்படுகிறது.

 • பழுத்த நெற்றானது ஏப்ரல் - மே மாத கால இடைவெளியில் சேகரிக்கப்படுகிறது.
 • நெற்றானது வெயிலில் உலர்த்தப்படுகிறது. உலர்த்தப்பட்ட நெற்றிலிருந்து விதைகள் தனியே பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.
 • விதைகளை பாலித்தீன் பையில் நீண்ட நாட்கள் வரை சேகரித்து வைத்துக்கொள்ளமுடியும்.
 • ஒரு கிலோ விதையில் 2100 - 3250 விதைகளிருக்கும்.
 • விதை முளைப்புத்திறன் 25 – 70 சதிவிகிதமாகும்.
 • நாற்று உற்பத்தி திறன் 20 – 30 சதவிகிதமாகும்.
 • விதைகள் 5 வருடங்கள் வரை முளைப்புத்திறனை தக்க வைத்துக்கொள்ளும் தன்மையுடையது.

 • குளிர் நீரில் 10 நாட்கள் ஊர வைத்து நேர்த்தி செய்வதன் மூலம் 25 சதவிகித முளைப்புத்திறனை தரக்கூடியது.
 • குளிர் நீரில் 5 நாட்கள் ஊர வைத்து நேர்த்தி செய்வதன் மூலம் 30 சதவிகித முளைப்புத்திறனை தரக்கூடியது.

 • விதைகள் நிழலற்ற தாய்பாத்தியில் நேரடியாக விதைக்கப்படுகிறது.
 • தாய்பாத்தி விதைப்பானது செப்டம்பர் - அக்டோபர் கால இடைவெளியில் விதைக்கப்படுகிறது.
 • தாய்பாத்திக்கு அவ்வப்போது பூவாளி கொண்டு நீர் இறைக்க வேண்டும்.
 • விதைக்கப்பட்டதிலிருந்து 12 நாட்களில் விதைகள் முளைக்க துவங்குகிறது.
 • 2 இலைகள் துளிர்விட்டபின் நாற்றுகள் வளர் இடுபொருட்கள் நிறப்பப்பட்ட பாலித்தீன் பைக்கு மாற்றப்படுகிறது.
 • விதைகளை நேரடியாக வளர் இடுபொருட்கள் நிறப்பப்பட்ட பாலித்தீன் பையில் விதைக்கப்படுகிறது.

பெருந்தோட்ட தொழில் நுட்பம் :

 • ஜுலை மாதத்தில் நடவு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
 • குழியின் அளவு 30 செ.மீ3 என இருக்க வேண்டும்.
 • வறண்ட பகுதிகளுக்கு குழியின் அளவு 60 செ.மீ3 என இருக்க வேண்டும்.
 • குழிகள் வெயிலில் உலர்த்துவதற்காக நடவிற்கு முன்பே எடுக்கப்படுகிறது.
 • இடைவெளியானது 3 x 3 மீ என இருக்க வேண்டும்.
 • மழை பருவகாலம் தொடங்கிய பின் நடவு பணிகளை தொடங்க வேண்டும்.

 • மரத்தின் வளர்ச்சிக்காக அவ்வப்போது பக்க கிளைகளை நீக்க வேண்டும்.

முக்கிய பயன்கள் :

 • அலங்கார மரமாக வளர்க்கப்படுகிறது.
 • நிழலுக்காக இம்மரம் அதிக வெப்பநிலை கொண்ட பகுதிகளிலும், பூங்காக்களிலும் வளர்க்கப்படுகிறது.