பின்னூட்டம்
 


படங்கள்
விளக்கம்

சம்பங்கி மரம்


அறிவியல் பெயர் :

புளுமெரியா ஆல்பா

பொதுப்பண்பு :

 • சம்பங்கி மரம் 0.9 – 6.1 மீ உயரம் வரை வளரக்கூடிய அகன்ற கிளைகளையுடைய சிறிய அல்லது சராசரி அளவுடைய மரமாகும்.
 • இலைகள் கிளைகளின் நுனியில் குழுமமாக அமைந்திருக்கும். இலைகள் அடர் பச்சை நிறமுடையது மற்றும் பளபளப்பானது.
 • பூக்கள் குழுமமாக அமைந்திருக்கும். பூக்களும் இலைகளைப்போல நுனியில் குழுமமாக அமைந்திருக்கும்.
 • காய்கள் காய்ந்தபின் இதன் இறகு போன்ற விதைகள் காற்றின் மூலம் பரவுகின்றது.

பரவல் :

 • இம்மரம் இந்தியாவிற்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்ட மரமாகும். இம்மரம் அலங்கார மரமாகவும், தோட்டங்களில் நிழல் தரும் மரமாகவும் வளர்க்கப்படுகிறது.

வாழிடம் :

வெப்பமண்டல மற்றும் மிதவெப்பமண்டல பகுதிகளில் அதிகம் வளரும் தன்மை கொண்டது.

மண் :

நல்ல நீர் தேங்காத தன்மை கொண்ட வளமான மண்ணில் நன்கு வளரும் தன்மை கெண்டது.

கடல் மட்டத்தில் வளரக்கூடிய உயரம் :

2000 மீ வரை வளரக்கூடியது.

மலையளவு :

750 – 1500 மி.மீ

வெப்பநிலை :

40 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை வரை வளரக்கூடியது.

நிலப்பரப்பு :

சமவெளி, கடற்கரை பகுதிகள் மற்றும் மலைப்பாங்கான நிலப்பகுதிகளில்

மரப்பண்பு :

 • நன்கு வளர்ந்த மரங்கள் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடியது.

வளரியல்பு :

பசுமை மாறா மரம்.

தோட்டக்கலை வழிகாட்டுதல்கள்


 • சாதகமான சூழ்நிலையில் விதைகள் மூலமாக இனப்பெருக்கமடையக்கூடியது.

 • நேரடி விகைள் விதைப்பு மூலமாகவும் மற்றும் நாற்றங்கால் நாற்று வளர்ப்பு முறை மூலமாகவும் வளர்க்கப்பட்டு நடப்படுகிறது.

 • பழுத்த நெற்றானது மார்ச் - ஏப்ரல் மாத கால இடைவெளியில் சேகரிக்கப்படுகிறது.
 • நெற்றானது வெயிலில் உலர்த்தப்படுகிறது.
 • உலர்த்தப்பட்ட விதைகள் பாலித்தீன் பைகளில் சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது.

 • கொதிக்கவைக்கப்பட்ட இறக்கப்பட்ட நீரில் 24 மணி நேரம் ஊர வைத்து விதை நேர்த்தி செய்யப்படுகிறது.

 • விதைகள் நேரடியாக வளர்ஊடகம் இடப்பட்ட பாலித்தீன் பை அல்லது ரூட் டிரெயினரில் விதைக்கப்படுகிறது.
 • புதிதாக சேகரிக்கப்பட்ட விதைகள் 80 சதவிகிதம் முளைக்கக்கூடியது. இவ்விதைகள் 8 – 15 நாட்களில் முளைக்க துவங்குகிறது.
 • 7 மாதமான நாற்றுகள் அல்லது 8 – 10 செ.மீ உயரம் வளர்ந்த நாற்றுகள் நடவிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பெருந்தோட்ட தொழில் நுட்பம் :

 • மழை பருவ காலத்தில் நடவு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
 • குழியின் அளவு 30 செ.மீ3 என இருக்க வேண்டும்.
 • குழிகள் வெயிலில் உலர்த்துவதற்காக நடவிற்கு முன்பே எடுக்கப்படுகிறது.
 • அலங்கார மரமென்பதால் மரங்களுக்கிடையயேயான இடைவெளியானது 10 x 10 மீ என இருக்க வேண்டும்.

 • நடப்பட்டதிலிருந்து 2 வருடத்திற்கு களையெடுத்தல் அவசியமாகும்.

முக்கிய பயன்கள் :

 • மலர்கள், வேர்கள், விதை மற்றும் பால் மருந்தாக பயன்படுகிறது.
 • மலர்கள் பூஜைக்காக அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • இதன் சாம்பல் நிற மரம் கடினமானது மற்றும் மர உபயோக பொருட்கள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது.
 • மரம் எரிபொருளுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • அலங்கார மரமாக வளர்க்கப்படுகிறது.